دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

مدیریت دبیرستان نیک آهنگ

مدیریت محترم دبیرستان دخترانه نیک آهنگ:

سرکار خانم رزمنده قودجانی

 

خلاصه ای از برنامه های مدیریتی :

خلاصه برنامه های آموزشی
1)     آموزش عمومی
2)     آموزش تخصصی

خلاصه برنامه های پرورشی
1)     شوراهای دانش آموزی
2)     مسابقات فرهنگی
3)     مناسبت ها و مراسم

خلاصه برنامه های پژوهشی
1)     طرح تحقیق
2)     جشنواره ها
3)     آزمایشگاه
4)     کتابخانه

خلاصه برنامه های ورزشی
1)     کلاس های ورزش
2)     امکانات ورزشی
3)     مسابقات ورزشی

1.خلاصه برنامه های آموزشی

 

1)آموزش عمومی
آموزش عمومی در دبیرستان اجباری می باشد و تمام دانش آموزان از این آموزش عمومی بهره مند می شوند.
دروس اختصاصی: آموزش دروس اختصاصی شامل آموزش کتاب های آموزش و پرورش، مجموعه تمرینات دبیرستان، کتاب های مکمل مفهومی و تستی می باشد.
دروس عمومی: آموزش دروس عمومی شامل کتاب های آموزش و پرورش و کتاب های مکمل تستی می باشد.
دروس تکمیلی: دروس تکمیلی در واقع مهارت هایی را شامل می شود که در کنار آموزش نظری دانش آموزان، جای خالی آن در نظام آموزش و پرورش کاملاً قابل مشاهده است. مهارت هایی نظیر مهارت های زندگی، مهارت های هنری، ورزش حرفه ای، مهارت های کاربردی کامپیوتر و مهارت های آزمایشگاهی. ←

2) آموزش تخصصی
آموزش های تخصصی در دبیرستان اختیاری است و به دانش آموزان می توانند به میزان علاقه خود از آن بهره مند گردند.
مکمل ها: مکمل ها عبارتند از دوره کنکور .
المپیاد ها: المپیاد های علمی در دبیرستان شامل شش رشته می باشد. المپیاد ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، نجوم و ادبی که از سال اول به صورت عمومی آغاز می شود. ←

2.خلاصه برنامه های پرورشی
1)شوراهای دانش آموزی
شوراهای دانش آموزی تمرینی برای زندگی در دنیای امروزی است که بر پایه مشارکت و مردم سالاری بنا گذاشته شده است.
انتخابات: هر ساله در آغاز سال تحصیلی دانش آموزان با شرکت در انتخابات شورا های دانش آموزی نماینده کلاس خود را انتخاب می کنند. نماینده کلاس پس از انتخاب، معاونان خود را در امور آموزشی، پرورشی، پژوهشی و اجرایی به صحن کلاس معرفی می کند و از دانش آموزان کلاس برای آنان رأی اعتماد می گیرد.
مشارکت های دانش آموزی: پس از تشکیل شورا، دانش آموزان در قالب شورا در ستاد های مختلف آموزشی، پرورشی و پژوهشی به فعالیت می پردازند. در امور اجرایی نیز معاون اجرایی کلاس با همکاری معاون اجرایی مدرسه نقش خود را در زمینه برقراری نظم در کلاس ایفا مییکند.
جشنواره شوراها: مجموعه فعالیت های شورا توسط معاون آموزشی دبیرستان ثبت می شود و امتیاز هر فعالیت مشخص می گردد. در پایان سال نیز به نماینده  برتر در میان کلاس ها جوایزی اعطا می گردد. این برنامه در تابستان در قالب جشنواره شوراها برگزار می شود. ←

2)مسابقات فرهنگی

سالانه مسابقات فرهنگی متعددی در مدرسه برگزار می شود. این مسابقات در دو بخش برگزار می شود.
مسابقات منطقه ای: این مسابقات تحت عنوان پیشرفت تحصیلی در آبان ماه و اسفند ماه برگزار می شود و نفرات برگزیده مدرسه مورد تقدیر قرار می گیرند. ←
3)مناسبت ها و مراسم
در مناسبت های مذهبی و فرهنگی از قبیل ایّام سوگواری سالار شهیدان، ایّام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی برنامه ها و مراسم های متنوعی توسط معاونت پرورشی برگزار می شود. ←

3.خلاصه برنامه های پژوهشی
1)طرح تحقیق
دانش آموزان هر ساله موظفند، با انتخاب یک موضوع، به تحقیق و مطالعه درباره آن بپردازند و نتیجه آن را به معاونت پژوهشی ارائه نمایند. امتیاز این کار در کارنامه فرهنگی منعکس می شود. ←
2)جشنواره ها
جشنواره خوارزمی: این جشنواره که هر ساله توسط معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور برگزار می شود، یکی از مهم ترین جشنواره های علمی کشور است. دانش آموزان مدرسه با ارائه فعالیت های پژوهشی خود به این جشنواره به طور فعال در آن شرکت می کنند. ←
3)آزمایشگاه
آزمایشگاه دبیرستان از تجهیزات، امکانات و مواد اولیه مناسبی برای سطح مختلف آزمایش های علمی از آزمایش های کتاب های درسی گرفته تا آزمایش های المپیادی برخوردار است. در طول سه سال تحصیلی اول تا سوم کلاس های آزمایشگاه به طور منظم برگزار می شود و دانش آموزان با آزمایش های متنوع دروس فیزیک و شیمی آشنا می شوند. در کنار لوازم و مواد آزمایشگاهی امکانات رسانه ای متعددی نیز جهت آشنایی دانش آموزان با جنبه های عملی دانش های نوین در آزمایشگاه دبیرستان گردآوری شده است. ←

4)کتابخانه
جهت استفاده دانش آموزان علاقمند کتاب های متنوع علمی و فرهنگی در کتابخانه دبیرستان گردآوری شده است. فهرست بندی این کتاب ها بر اساس کتابخانه کنگره آمریکا کدبندی شده است. هر سال نیز کتاب های بسیاری توسط دانش آموزان و اولیا به کتابخانه دبیرستان اهدا می گردد. ←

4.خلاصه برنامه های ورزشی
1)کلاس های ورزش
کلاس های ورزشی هر هفته در یک زنگ برای دانش آموزان برگزار می گردد. دانش آموزان در این کلاس در کنار ورزش تفریحی به آموزش فعالیت های مختلف ورزشی می پردازند. ←
2)امکانات ورزشی
دبیرستان برای کلاس های ورزش دارای امکانات متنوعی از قبیل لوازم و تجهیزات ورزشی است. ←
3)مسابقات ورزشی
مسابقات منطقه ای: این مسابقات در ایام دهه فجر توسط اداره آموزش و پرورش برگزار می شود و نفرات برگزیده مدرسه در رشته های مختلف ورزشی به این مسابقات اعزام می شوند..
مسابقات داخل مدرسه: از آغاز سال تحصیلی در رشته های مختلف ورزشی مسابقات داخل مدرسه آغاز می شود. این مسابقات هر ساله به زنگ های تفریح دانش آموزان شور و هیجان خاصی می بخشد. ←