دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

آزمایشگاه مدرسه

برگزاری کلاس آزمایشگاه برای شرکت در المپیاد

آزمایشگاه فیزیک و شیمی دبیرستان نیک آهنگ

آزمایشگاه زیست دبیرستان نیک آهنگ