دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نمونه سوالات درس ریاضی

برای دریافت هر سری از سوالات روی آن یک بار کلیک کنید.

 

    سوالات ریاضی - سری اول         سوالات ریاضی - سری دوم    
   

 

نمونه سوالات درس ادبیات

برای دریافت هر سری از سوالات روی آن یک بار کلیک کنید.

 

    سوالات ادبیات - سری اول  
    سوالات ادبیات - سری دوم