دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

رتبه های برتر مسابقات ادبی و فرهنگی و هنری (سال تحصیلی 99-98)

رتبه های برتر مسابقات قرآنی (سال تحصیلی 99-98)

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری (سال تحصیلی 98-97)

رتبه های برتر مسابقات قرآنی (سال تحصیلی 96-95)

فاطمه کاشی

مقام برگزیده ترتیل

 

مریم ثاقبی

مقام دوم حفظ قرآن

زهرا ملکوتی خواه

مقام اول قرائت قرآن

رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری (سال تحصیلی 96-95)

رتبه های برتر مسابقات قرآنی (سال تحصیلی 93-92)