دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

تطبیق عناصر و ترکیبات موجود در خاک با بدن انسان

پذیرش مقاله در دانشگاه اصفهان با عنوان

"تطبیق عناصر و ترکیبات موجود در خاک با بدن انسان"

دانش آموز روشنک مرادی

علت ذکر حیات بخش آب در قرآن کریم

پذیرش مقاله در دانشگاه اصفهان با عنوان

"علت ذکر حیات بخش آب در قرآن کریم"

دانش آموز روشنک مرادی

رتبه ی برتر در هفته ی بهداشت روان

طبق نتایج ارزیابی گزارش واحدهای آموزشی در هفته بهداشت روان در سال تحصیلی 96-95 در مقطع متوسطه دوم غیردولتی، دبیرستان نیک آهنگ در رتبه های برتر قرار گرفت و موفق به کسب رتبه دوم شد.

 

رتبه ی برتر در هفته تربیت بدنی