دبیرستان دخترانه نیک آهنگ (متوسطه دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

نمایشگاه آثار فرهنگی هنری دانش آموزان سال تحصیلی 97-96

دهه فجر سال تحصیلی 97-96

هفته بسیج

هفته روان در سال تحصیلی 97-96

بازدید مدیران محترم استان گلستان

دیدار از گلستان شهدای فیض

شورای دانش آموزی سال تحصیلی 96-95

فعالیتهای مشاورین نیک آهنگ

آهن یاری برای دانش آموزان نیک آهنگ

هفته کتاب و کتابخوانی